B&IS LaunchX Quickscan

B&IS LaunchX Quickscan

Om te overleven of om nieuwe kansen te pakken als ondernemer moet je continue in beweging zijn en blijven. Het betekent dat je de ontwikkelingen in de markt moet bijhouden en ook regelmatig kritisch naar je eigen business model moet kijken. Succes in het verleden is immers geen garantie voor de toekomst toch? Of erger door dagelijkse drukte en gebrek aan tijd wordt je blind voor de snelle ontwikkelingen in onze wereld en voor de sluipende veranderingen in je directe omgeving.

Wat kun je hier aan doen?

B&IS, kwartiermakers met een duidelijk beeld van de toekomst, hebben op basis van een MIT Entrepreneursprogramma een eigen Quick Scan – LaunchX programma ontwikkeld die uw zakelijke activiteiten in een tijdbestek van twee tot drie weken evalueren en, indien nodig, vertalen naar een aangepast business model. Indien wenselijk begeleiden wij u daarna ook in de verandertrajecten of de implementatie van deze nieuwe of aangepaste business modellen.

Wat kost het, wat moet ik er voor doen en wat levert het op??

In twee sessies van een dagdeel met minimaal één week tijdverschil evalueren wij samen met u of uw medewerkers uw lopende business waarbij wij in de tweede sessie vaak al uitgewerkte ideeën kunnen evalueren. Het kost een dag voorbereiding en de nodige tijd voor het doorlopen en overleg van het Quick Scan programma. Er kan na de eerste sessie en ter voorbereiding van de tweede ook nog wat extra tijdbeslag nodig zijn. Na de tweede sessie leveren wij dan binnen een week een geheel nieuw of aangepast business model in de vorm van een zgn. Osterwalder canvas, een rapport met uitgebreide toelichting en een plan van aanpak voor implementatie. Al het overleg, voortgang en resultaten kunnen online door directie, management en medewerkers worden gevolgd doordat we gebruik maken van Asana en de Conciglio methodiek voor efficiënte online samenwerking. Dat kan ingezet worden maar hoeft niet.

De kosten voor de B&IS Quick Scan – LaunchX evaluatie bedragen € 3600, = ex BTW

Alleen al het doorlopen van dit traject initieert veel reflectie en brengt verrassende inzichten. Niet zelden levert het, door zogenaamde branchmarking en kijk op nieuwe ontwikkelingen, aangepaste modellen met strategisch voordeel op ten opzichte van concurrentie. Het voorkomt in negatieve zin in ieder geval het in slaap vallen met een mogelijke stille dood.

Wat nog meer?

Het B&IS LaunchX programma leent zich ook uitstekend voor het opstarten van nieuwe activiteiten of ondernemingen.

Geef een reactie