Herstructurering winkelgebieden

Herstructurering winkelgebieden

Leegstaande winkelcentra

Leegstaande winkelcentra, het is een probleem waar bijna elke middelgrote maar ook kleinere gemeentes mee te maken hebben. Hierdoor is het gehele centrum minder aantrekkelijk geworden. Minder mensen komen dan ook naar de centra toe waardoor de winkels het nog moeilijker krijgen. Een vicieuze cirkel waar de gemeenten in terecht zijn gekomen.

Vastgoed bedrijven

De vastgoed bedrijven proberen met betere huurprijzen nieuwe winkeliers aan te trekken. Vaak betekend dit dat reeds bestaande winkeliers besluiten te verhuizen naar een ander pand omdat dat daardoor financieel aantrekkelijk is. Ook geen oplossing dus.

Afname van het aantal winkels

Het is een feit dat de vergrijzing en het online-winkelen een grote rol hebben gespeeld in de afname van het aantal winkels. Er is nu dus teveel winkelruimte ten opzichte van de behoeften van de consumenten. Niet alleen de gemeenten maar zeker ook de vastgoed exploitanten zullen anders moeten gaan nadenken. Het wederom opvullen met winkels is geen optie meer. Is er nog wel een gevuld winkelcentrum dan zal er met de ondernemers meegedacht moeten worden door de vastgoed exploitanten om dit zo te houden.

Herstructurering winkelgebieden

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat mr. Drs. M.C.G. Keijzer heeft 12 mei 2021 een brief aan de kamer geschreven betreffende contouren aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen. Hierin laat ze weten dat het kabinet 100 miljoen zal gaan investeren in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en in vitale binnensteden.

Regie in handen van de gemeenten

Het zal niet makkelijk worden om deze aanpak te realiseren daar we in de binnensteden vaak te maken hebben met versnipperde belangen en verschillende vastgoed exploitanten. Toch zullen ook zeker deze laatste groep er belang bij hebben om nu te gaan kijken naar minder traditionele manieren van het verhuren van hun panden. Gemeenten zullen de regie in handen moeten gaan nemen om hierbij te helpen.

Iedere gemeente zal ook haar eigen strategie moeten gaan bepalen om de juiste doelgroepen van hun gemeente aan te spreken met de plannen om de binnensteden opnieuw aantrekkelijk te maken.

Download hier de kamerbrief : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/12/kamerbrief-contouren-aanpak-herstructurering-winkelgebieden.

Heeft u vragen of kunnen wij u ondersteunen met het maken en voorbereiden van plannen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

 

Geef een reactie